Thứ Hạng Tên Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 amen9*** 60,000
2 vcluo*** 0
3 dat16*** 0
4 dat27*** 0
5 dat19*** 0
6 haian*** 0
7 tuong*** 0
8 nghia*** 0
9 nhatk*** 0
10 huy11*** 0